2022
Veronika Miller

Arbeidsdager på Grønland i 2021

2021 er et vanlig år som har 365 dager totalt. På Grønland er det 104 helger, 13 helligdager og 248 virkedager.

2022
Veronika Miller

Arbeidsdager på Grønland i 2020

2020 er et skuddår som har 366 dager totalt. På Grønland er det 104 helger, 13 helligdager og 249 virkedager.2022
Veronika Miller

Arbeidsdager i Algerie i 2020

2020 er et skuddår som har 366 dager totalt. I Algerie er det 104 helger, 12 helligdager og 250 virkedager.

2022
Veronika Miller

Arbeidsdager i Algerie i 2021

2021 er et vanlig år som har 365 dager totalt. I Algerie er det 105 helger, 12 helligdager og 248 virkedager.

2022
Veronika Miller

Arbeidsdager i Australia i 2019

Det er 254 virkedager når kun de 7 nasjonale helligdagene telles, men antall virkedager i hver stat eller territorium er forskjellig.

2022
Veronika Miller

Arbeidsdager i Afghanistan i 2020

2020 er et skuddår som har 366 dager totalt. I Afghanistan er det 104 helger, 16 helligdager og 246 virkedager.

2022
Veronika Miller

Arbeidsdager i Albania i 2020

2020 er et skuddår som har 366 dager totalt. I Albania er det 104 helger, 15 helligdager og 248 virkedager.

2022
Veronika Miller

Arbeidsdager i Guinea i 2020

2020 er et skuddår som har 366 dager totalt. I Guinea er det 104 helger, 13 helligdager og 249 virkedager.

2022
Veronika Miller

Arbeidsdager i Guinea i 2021

2021 er et vanlig år som har 365 dager totalt. I Guinea er det 104 helger, 13 helligdager og 248 virkedager.

2022
Veronika Miller

Arbeidsdager i Guinea i 2022

2022 er et vanlig år som har 365 dager totalt. I Guinea er det 105 helger, 13 helligdager og 247 virkedager.

2022
Veronika Miller

Arbeidsdager i Arkansas, USA i 2021

I delstaten Arkansas er det 104 helger, 10 helligdager, 1 observert helligdag 31. desember og 250 virkedager.

2022
Veronika Miller

Arbeidsdager i Arkansas, USA i 2019

2019 er et vanlig år som har 365 dager totalt. I delstaten Arkansas, USA, er det 104 helger, 10 helligdager og 251 virkedager i 2019.

2022
Veronika Miller

Arbeidsdager i Arkansas, USA i 2020

2020 er et skuddår som har 366 dager totalt. I delstaten Arkansas er det 104 helger, 10 helligdager og 252 virkedager i 2020.

2022
Veronika Miller

Arbeidsdager i Arizona, USA i 2019

2019 er et vanlig år som har 365 dager totalt. I delstaten Arizona, USA, er det 104 helgedager, 10 helligdager og 251 virkedager i 2019.

2022
Veronika Miller

Arbeidsdager i Arizona, USA i 2021

2021 er et vanlig år som har 365 dager totalt. I delstaten Arizona, USA, er det 104 helgedager, 10 helligdager, 1 observert helligdag 31. desember og 250 virkedager.

2022
Veronika Miller

Arbeidsdager i Arizona, USA i 2020

2020 er et skuddår som har 366 dager totalt. I staten Arizona, USA, er det 104 helgedager, 10 helligdager og 252 virkedager i 2020.

2022
Veronika Miller

Arbeidsdager i Alaska, USA i 2021

2021 er et vanlig år som har 365 dager totalt. I delstaten Alaska er det 104 helger, 11 helligdager, 1 observert helligdag 31. desember og 249 virkedager.

2022
Veronika Miller

Arbeidsdager i Alaska, USA i 2019

2019 er et vanlig år som har 365 dager totalt. I delstaten Alaska er det 104 helger, 11 helligdager og 250 virkedager i 2019.

2022
Veronika Miller

Arbeidsdager i Alabama, USA i 2020

2020 er et skuddår som har 366 dager totalt. I delstaten Alabama er det 104 helger, 12 helligdager og 250 virkedager i 2020.

2022
Veronika Miller

Arbeidsdager i Alaska, USA i 2020

2020 er et skuddår som har 366 dager totalt. I delstaten Alaska er det 104 helger, 11 helligdager og 251 virkedager i 2020.