Ctrl+C: Kopier valgte celler

Snarveien Ctrl+C er å kopiere de valgte cellene. Det er vanligvis sammen med snarveien ' Ctrl+V ', som er å lime inn det kopierte innholdet.

Trinn 1: Velg cellene som skal kopieres; hvis du velger hele dataområdet, vennligst sjekk snarveien ' Ctrl+A ';

Trinn 2: Trykk og hold ' Ctrl '-tasten fra tastaturet, og trykk deretter på bokstaven ' C '. Du vil legge merke til at linjen rundt for de valgte dataene endres fra en heltrukket linje til en stiplet linje;Trinn 3: Flytt markøren til stedet du vil kopiere til og trykk snarveien ' Ctrl+V ' å lime inn.

Alternativt kan du alltid kopiere innholdet med følgende trinn:

Trinn 1: Velg innholdet du vil kopiere;

Trinn 2: Høyreklikk og velg ' Kopiere ' fra den nye dialogboksen.