Ctrl+Shift+Pluss: Sett inn tomme celler

Snarveien Ctrl+Shift+Pluss (+) er å sette inn de tomme cellene med ' Sett inn ' dialogboks.

Trinn 1: Velg cellene du vil sette inn tomme celler;

Trinn 2: Trykk og hold nede Ctrl og Skifte tastene, trykk deretter på ' Plusstegn (+) ' fra tastaturet. ' Sett inn '-boksen vises;Trinn 3: Velg ett av alternativene, og klikk på ' OK ' på bunnen.

Sjekk Flere Excel-snarveier