Ctrl+V: Lim inn kopiert innhold

Snarveien Ctrl+V er å lime inn det kopierte innholdet.

Trinn 1: Velg dataområde A1:C1;

Trinn 2: Høyreklikk og kopier dataområde (eller bruk snarvei Ctrl+C );Trinn 3: Klikk på cellen du vil lime inn i (f.eks. A5);

Trinn 4: Trykk på snarveien ' Ctrl+V ', vil det kopierte innholdet vises på den nye plasseringen.

Sjekk Flere Excel-snarveier