Hva er forskjellen mellom valuta og regnskapssymbol

– Slik bruker du dollartegn
– Hvordan endre valutasymboler
– Slik fjerner du valutaformatering
– Slik bruker du regnskapsformatering

Valuta og regnskap er like, begge bruker dollartegn, men de er forskjellige.

I regnskapsformateringen er dollartegnet og tallet jevnt fordelt i cellen med dollartegnet til venstre, mens i valutaformateringen er dollartegnet sammen med tallene.Bruk for eksempel tallene nedenfor:

Trinn 1: Bruk valutaformatering på tallene, vennligst se her ;

Trinn 2: Bruk regnskapsformatering på tallene, vennligst se her .