Hvordan beregne radnummer med maks eller min verdi

Når du arbeider med Excel, må du ofte beregne maksimalverdien i en rad eller i en kolonne. Du kan enkelt få maksimal verdi ved å bruke MAX funksjon .

Det kan imidlertid hende at du også må vite radnummeret til maksimumsverdien hvis dataene er i en kolonne. Se følgende formel for å beregne radnummeret som inneholder maksimalverdien.

=MATCH(MAKS(B2:B6);B2:B6; 0)

Der B2:B6 er dataområdet, og 0 er samsvarstypen, noe som betyr å finne den nøyaktige verdien.

For eksempel returnerer maksimumsverdien i eksemplet 76, som er i tredje rad fra B2.

Hvis du vil inkludere overskriftsraden, må du endre dataområdet til B1:B6, og resultatet returnerer 5.

For å ha radnummeret med minimumsverdien, vennligst bruk MIN funksjon å kombinere med MATCH funksjon .

=MATCH(MIN(B2:B6);B2:B6; 0)

Resultatet i eksemplet ovenfor returnerer 1 fordi minimumsverdien er 15, som er den første raden i området B2:B6.

Hvis du vil inkludere overskriftslinjen, må du endre dataområdet til B1:B6.