Hvordan bruke FINDB-funksjonen

FINDB-funksjonen er å finne startposisjonen til en tekststreng fra en annen tekststreng.

Samme som FINN-funksjon , FINDB-funksjonen skiller mellom store og små bokstaver.

Formel:=FINDB(finn_tekst, innenfor_tekst, [startnummer])

Forklaringer:

– Finn_teksten er påkrevd, som er teksten du trenger for å finne;

– Innen_tekst er påkrevd, som er tekststrengen som inneholder teksten du trenger å finne.

– [Start_num] er valgfritt, som spesifiserer startsøkepunktet. Når det er utelatt, er standard startsøkepunkt det første tegnet i strengen.

Advarsler:

– Når et språk som støtter dobbeltbytetegnsett (DBCS) er aktivert og satt til som standardspråk, teller FINDB-funksjonen hvert dobbeltbytetegn som 2. Ellers teller FINDB-funksjonen hvert tegn som 1.

– Jokertegn er ikke tillatt med FINDB-funksjonen.

Eksempel:

=FINDB('o',A2)
Resultatet går tilbake til posisjonen til den første bokstaven 'o', som er 2.

= FINDB ('o', A4,3)
Resultatet går tilbake til posisjonen til bokstaven 'o' når du søker fra den tredje bokstaven.

=FINDB('FINN',A5;3)
FINDB-funksjonen går tilbake til posisjonen til den første bokstaven i ordet 'FINN', som er 12.

Last ned: FINDB-funksjon