Hvordan endre valutasymboler

– Slik bruker du dollartegn
– Slik fjerner du valutaformatering
– Slik bruker du regnskapsformatering
– Forskjellen mellom valuta og regnskap

Valuta kan endres til et annet valutasymbol. Følg trinnene nedenfor for å endre dollartegnet til et annet symbol, f.eks. kinesisk yuan (¥).

Trinn 1: Velg celler eller dataområdet med et dollartegn;Trinn 2: Høyreklikk, fra listen, klikk ' Formater celler ';

Trinn 3: Klikk på ' Valuta ' fra venstre navigasjon, og velg deretter kinesisk yuan (¥) fra symbollisten;

Trinn 4: Klikk ' OK ' på bunnen.