Hvordan konvertere et tall til månedsnavn

Hvis du har et nummer og ønsker å konvertere nummeret til et månedsnavn, kan du sette nummeret i en dato som måned ved å bruke Dato funksjon , konverter deretter datoen til en måned med Tekstfunksjon .

Når tallet er større enn 12, blir resultatene lik resten av tallet delt på 12. For eksempel vil 13 delt på 12 ha en gjenværende 1, så nummer 13 og nummer 1 returnerer samme månedsnavn i januar.

For å konvertere et tall til måned med fulle navn , bruk følgende formel og endre A2 til cellen i filen din:=TEKST(DATO(2011;A2;1);'MMMM')

hvor 2011 kan være et hvilket som helst år etter 1900.

For å konvertere et tall til måned med 3 bokstaver , bruk følgende formel:

=TEKST(DATO(2011;A2;1);'MMM')