Hvordan legge til valutategn i Excel

– Hvordan endre valutasymboler
– Slik fjerner du valutaformatering
– Slik bruker du regnskapsformatering
– Forskjellen mellom valuta og regnskap

Du må legge til valutategn før tall i mange situasjoner. I Excel er valutaformatet kombinasjonen av valutategn og -tall, som er forskjellig fra regnskapsformatering . Regnskapsformateringen etterlater valutategn til venstre og tall til høyre. Følg trinnene nedenfor for å bruke valutategn:

Trinn 1: Velg celler eller dataområdet med tall;Trinn 2: Klikk på ' Hjem ' Tab fra Bånd ;

Trinn 3: Fra ' Tallformat ', å velge ' Valuta ';

Trinn 4: Dollartegnene legges til tallene.

Som standard vil Excel velge valutategnet basert på innstillingene på datamaskinen din. Vennligst sjekk hvordan endre valutategnene for mer informasjon, eller til fjern valutasymbolene .