Hvordan skrive 0 til 100 på italiensk

Tall skrives på samme måte i matematikk som 1, 2, 3..., men skrivingen og uttalen av tallene varierer på forskjellige språk.

Følgende er tallene fra 0 til 100, samt hundrevis og tusenvis skrevet på italiensk.

Andre språk: kinesisk | nederlandsk | Engelsk | filippinsk | fransk | tysk | gresk | indonesisk | italiensk | japansk | koreansk | portugisisk | russisk | spansk0 til 19 (null til diciannove)

Antall italiensk Antall italiensk
0 null 10 ti
1 en elleve elleve
to pga 12 tolv
3 tre 1. 3 tretten
4 fire 14 fjorten
5 fem femten femten
6 være 16 seksten
7 sette 17 sytten
8 otto 18 atten
9 ny 19 nitten

20 til 39 (tjue til trettini)

tjue vinder 30 tretti
tjueen tjueen 31 trettien
22 tjueto 32 trettito
23 tjue-tre 33 tretti tre
24 tjuefire 3. 4 trettifire
25 tjuefem 35 trettifem
26 tjueseks 36 trettiseks
27 tjuesju 37 trettisyv
28 tjue åtte 38 trettiåtte
29 Tjue ni 39 trettini

40 til 59 (førti til femtini)

40 førti femti femti
41 førtien 51 femtien
42 førtito 52 femtito
43 satt i karantene 53 femtitre
44 førtifire 54 femtifire
Fire fem førtifem 55 femtifem
46 førti seks 56 femtiseks
47 førtisyv 57 femtisyv
48 førtiåtte 58 femtiåtte
49 førtini 59 femti ni

60 til 79 (seksti til syttini)

60 seksti 70 sytti
61 Sekstien 71 syttien
62 seksti to 72 syttito
63 sekstitre 73 syttitre
64 sekstifire 74 sytti-fire
65 sekstifem 75 syttifem
66 seksti seks 76 syttiseks
67 sekstisju 77 syttisju
68 seksti åtte 78 syttiåtte
69 sekstini 79 syttini

80 til 99 (åtti til nittini)

80 åtti 90 nitti
81 åttiett 91 nittien
82 åttito 92 nittito
83 åttitre 93 novantatré
84 åttifire 94 nittifire
85 åttifem 95 nittifem
86 åttiseks 96 nitti seks
87 åttisyv 97 nittisju
88 åttiåtte 98 nittiåtte
89 åttini 99 nitti ni

100 til 9000 (cento til novemila)

100 cent 1000 mille
200 to hundre 2000 søvnig
300 tre hundre 3000 tremila
400 fire hundre 4000 kvattromil
500 fem hundre 5000 Cinquemilla
600 seks hundre 6000 seimila
700 attende århundre 7000 settemila
800 nittende århundre 8000 otomila
900 tjuende århundre 9000 novelle

10 000 til 10 000 000 (ti tusen til ti millioner)

10 000 ti tusen 1 000 000 en million
100 000 centomile 10 000 000 ti millioner

Vennligst sjekk sjekk her for de store tallene til Googillion (10 1000 ).