Hvordan skrive 0 til 100 på koreansk

Tall skrives på samme måte i matematikk som 1, 2, 3..., men skrivingen og uttalen av tallene varierer på forskjellige språk.

Følgende er tallene fra 0 til 100, samt hundrevis og tusenvis skrevet på koreansk.

Andre språk: kinesisk | nederlandsk | Engelsk | filippinsk | fransk | tysk | gresk | indonesisk | italiensk | japansk | koreansk | portugisisk | russisk | spansk0 til 19 (null til nitten)

Antall koreansk Antall koreansk
0 null 10 ti
1 Arbeid elleve elleve
to dette 12 tolv
3 tre 1. 3 Tretten
4 kjøpe 14 fjorten
5 Fem femten femten
6 seks 16 seksten
7 syv 17 sytten
8 åtte 18 atten
9 ni 19 nitten

20 til 39 (tjue til trettini)

tjue tjue 30 tretti
tjueen Tjueen 31 tretti dager
22 tjueto 32 trettito
23 tjue-tre 33 tretti tre
24 tjuefire 3. 4 trettifire
25 tjuefem 35 trettifem
26 tjueseks 36 trettiseks
27 tjuesju 37 trettisyv
28 tjue åtte 38 trettiåtte
29 tjue ni 39 trettini

40 til 59 (førti til femti-ni)

40 Førti femti femti
41 førti dager 51 femti dager
42 Førtito 52 femtito
43 førtitre 53 femtitre
44 førtifire 54 femtifire
Fire fem førtifem 55 femtifem
46 førtiseks 56 femtiseks
47 førtisyv 57 femtisyv
48 førtiåtte 58 femtiåtte
49 førtini 59 femti ni

60 til 79 (seksti til syttini)

60 seksti 70 sytti
61 seksti dager 71 sytti dager
62 seksti to 72 syttito
63 sekstitre 73 syttitre
64 sekstifire 74 sytti-fire
65 sekstifem 75 syttifem
66 seksti seks 76 syttiseks
67 sekstisju 77 syttisju
68 seksti åtte 78 syttiåtte
69 sekstini 79 syttini

80 til 99 (80 til nittini)

80 åtti 90 nitti
81 åtti dager 91 nitti dager
82 åttito 92 nittito
83 åttitre 93 Nittitre
84 åttifire 94 nittifire
85 åttifem 95 nittifem
86 åttiseks 96 nitti seks
87 åttisyv 97 nittisju
88 åttiåtte 98 nittiåtte
89 åttini 99 nitti ni

100 til 9000 (ett hundre til ni tusen)

100 hundre 1000 klut
200 to hundre 2000 Icheon
300 tre hundre 3000 tre tusen
400 fire hundre 4000 Sichuan
500 fem hundre 5000 fem tusen
600 seks hundre 6000 sekstusen
700 syv hundre 7000 syv tusen
800 åtte hundre 8000 åtte tusen
900 ni hundre 9000 Gucheon

10 000 til 10 000 000 (10 000 til 10 millioner)

10 000 bare 1 000 000 million
100 000 Hundre tusen 10 000 000 ti millioner

Vennligst sjekk sjekk her for de store tallene til Googillion (10 1000 ).