Hvordan telle celler som IKKE inneholder tekst

For å telle antall celler som ikke inneholder tekst, kan du bruke COUNTIF-funksjonen .

Formel:

=ANTALLHVIS(område, '<>*')Forklaringer:

– Området er påkrevd, som vil være celleområdet du vil telle;

– Ikke lik (<>) og Asterisk (*) er begge påkrevd. Asterisk (*) er jokertegnet for tekst.

Advarsler:

Funksjonen vil telle alle celler som ikke inneholder TEKST. En celle med bare MELLOMROM vil bli regnet som tekst.

Eksempel: For å telle hvor mange celler som ikke inneholder tekst i kolonne A.

– Område: kolonne A (A2:A8)

– Asterisk '*': jokertegn for tekst.

= Countif(A2:A8; '<>*')
Det er 2 celler i kolonne A som inneholder tekst.

Nedlastingseksempel: Celler uten tekst