Side opp: Én skjerm opp

Nøkkelen Side opp er å flytte markøren ett skjermbilde opp.

Eksempel:

Trinn 1: Klikk på en hvilken som helst celle i regnearket (f.eks. A8);Trinn 2: Markøren vil flytte til forrige side hvis markøren ikke er på den første siden. I dette eksemplet flytter markøren seg til celle A1.

Hvis markøren for øyeblikket er på den første siden, forblir markøren i samme celle.

Sjekk Flere Excel-snarveier