Slik bruker du LN-funksjonen

LN-funksjonen returnerer den naturlige logaritmen til et tall.

Formel:

=LN(tall)Forklaringer:

Tallet er påkrevd, som er et positivt reelt tall.