Slik bruker du snarvei til automatisk sum i Excel

Snarveien ' Alt + = ' er å autosummere tallene som er tilstøtende i samme rad eller kolonne. Snarveien summerer bare de tilstøtende tallene. Se nedenfor for detaljer eller sjekk flere datafunksjoner .

Trinn 1: Klikk en hvilken som helst celle etter dataene, men vanligvis cellen rett etter dataene (eller cellen under den siste datacellen hvis du beregner tallene i en kolonne);

Trinn 2: Trykk og hold nede tasten ' Alt ' fra tastaturet, og klikk på tasten ' = ';

Trinn 3: Trykk på ' Tast inn '-tasten fra tastaturet og du får resultatet.

Alternativt kan du alltid bruke kommandoene fra båndet.

Trinn 1: Klikk på cellen etter dataraden;

Trinn 2: Klikk på ' Hjem '-fanen fra båndet;

Trinn 3: Klikk på ' Autosum 'i' Redigering ' delen fra båndet;

 Dette bildet har et tomt alt-attributt; filnavnet er excelbasichomeautosumlarge-1024x598.jpg

Trinn 4: Trykk på ' Tast inn '-tasten fra tastaturet for å få resultatet.