Slik bruker du SØK-funksjonen

SEARCH-funksjonen søker etter en tekststreng fra en annen og returnerer plasseringen i den andre tekststrengen. Resultatet returnerer for eksempel 2 når du søker etter tekststrengen 'øre' fra den andre tekststrengen 'SØK-funksjon'.

Formel:

=SØK(finn_tekst;i_tekst;[startnummer])Forklaringer:

– Finn_tekst er påkrevd, tekststrengen du trenger for å finne;

– Within_text kreves, den andre tekststrengen som inneholder 'Find_text';

– [Start_num] er valgfritt, startpunktet du starter søket på. Når det er utelatt, antas det å være 1.

Advarsler:

– Når [Start_num] er mindre enn 1, returnerer #VERDI! feil;

– Hvis 'Innenfor_tekst' ikke inneholder 'Finn_tekst', returnerer resultatet #VERDI! Feil;

– Hvis [Start_num] har desimaler, vil kun heltallsdelen trekkes ut;

– SØK-funksjonen skiller ikke mellom store og små bokstaver, så vennligst se FINN-funksjon når du gjør søk som skiller mellom store og små bokstaver.

Eksempel 1: Hva er plasseringen av den første bokstaven 's' i tekststrengen 'Hvordan bruke søkefunksjonen'?

=SØK ('s', B1)

De første 'ene' i strengen 'Hvordan bruke søkefunksjonen' er på 9. plass.

Eksempel 2: Hva er plasseringen av 2. bokstav 's' i tekststrengen 'Hvordan bruke søkefunksjonen'?

=SØK ('s', B1, 10)

Den andre 's' i strengen 'Hvordan bruke søkefunksjonen' er på 16. plass.

Last ned: SØK-funksjon