Slik fjerner du valutaformatering

– Slik bruker du dollartegn
– Hvordan endre valutasymboler
– Slik bruker du regnskapsformatering
– Forskjellen mellom valuta og regnskap

Noen ganger trenger du kanskje ikke valutaformatet. Følg trinnene nedenfor for å fjerne valutaformateringen:

Trinn 1: Velg dataområdet;Trinn 2: Klikk på ' Hjem ' Tab fra båndet;

Trinn 3: Klikk på trekanten etter ' Tallformatering '-boksen, og velg ' Antall ' fra rullegardinlisten;

Trinn 4: Valutaen blir nå tall.