Slik sletter du regneark som ikke er tilstøtende i Excel

– Slik sletter du et regneark
– Slik sletter du flere tilstøtende regneark

Du må sørge for at regnearkene du skal slette er absolutt ingen bruk lenger fordi du ikke kan hente dem tilbake etter å ha slettet dem. Følg trinnene nedenfor for å slette flere regneark som ikke er tilstøtende:

Trinn 1: Trykk og hold ' Ctrl ' Tast, klikk deretter navnet på regnearkene ett etter ett;

Trinn 2: Høyreklikk på et av de valgte regnearknavnene, og velg ' Slett ' fra listen.

Trinn 3: Alle valgte regneark forsvinner.